Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği Eğitimi

Bu eğitim Gemilerde çalışacak tüm gemi adamlarının STCW Konvansiyonu gereğince teorik ve uygulamalı olarak almaları gereken temel eğitimlerden birisidir. En az 6 ay gemilerde deniz hizmeti bulunan gemiadamlarına kapalı filika ve can sallarının denize indirilmesi, geminin terki sırasında bu araçlara binme  ve kullanma konularında düzenlenen uygulamalı bir eğitimdir. İlk kez gemiadamı cüzdanı çıkaracak her gemiadamı "Temel Deniz Emniyeti Belgelerini" almak zorundadır.

Kursa Kimler Katılabilir? 

Bu kursumuza tüm gemi adamları (6 ay deniz hizmeti olmak şartıyla) katılmak zorundadır.

Kursun süresi nedir?

Bu eğitim 8 saati uygulama olmak üzere toplam 18 saat sürelidir ve 3 günde icra edilir.