Denizde Kişisel Canlı Kalma Teknikleri Eğitimi

Bu eğitim Gemilerde Çalışacak tüm gemi adamlarının STCW Konvansiyonu gereğince teorik ve uygulamalı olarak almaları gereken temel eğitimlerden birisidir. İlk kez gemiadamı cüzdanı çıkaracak her gemiadamı "Temel Deniz Emniyeti Belgelerini" almak zorundadır.

Kursa Kimler Katılabilir? 

Bu kursumuza tüm gemi adamı adayları katılmak zorundadır.

Kursun süresi nedir?

Bu eğitim 8 saati uygulama olmak üzere toplam 18 saat sürelidir ve 3 günde icra edilir.