Kalite Politikamız - Vizyon- Misyon


Kalite Politikamız

Kurumumuzun ana statüsüne uygun olarak eğitim ve öğretim hizmetlerinde: kalite yönetim sistemi çerçevesinde oluşturulan kurumsal ortamı idame ettirerek;

Misyon, vizyon ve hedeflere ulaşmada sistematik yaklaşım: Toplumsal sorumluluk bilinciyle ülkemize ve insanlığa yararlı olmak, bilgiye önem vermek ve insan kaynağına yatırım yapmak,

Süreç odaklı operasyon yaklaşımı: Hizmet süreçlerinde sürekli öğrenmeye dayalı yenilikçi ve uygulamaya yönelik sistemler oluşturmak,

Kalite odaklı bir kültür içerisinde faaliyet gerçekleştirme: Kalite yönetim sistemi çerçevesinde oluşturulan kurumsal ortamı idame ettirmek,

Tüm iç ve dış paydaşların memnuniyeti: Gelişim odaklı bir anlayışla; müşterilere daha kaliteli hizmet vermek,

Etkin İletişim: İletişim çağında olduğumuz bilinciyle; etkileşim içinde bulunulan denizcilik okulları/firmaları, öğretim görevlileri, çalışanları, meslektaşları ile kurulan iletişim seviyesini mükemmel hale getirmek,

Çalışanların aktif katılımı: Tüm bireysel olarak çalışanların plan ve hedeflerini kurumun plan ve hedef ilişkilendirmek,

Performans takibi ve kanıta dayalı karar verme: KYS’nin performansını artırmak, etkinliğini sürekli iyileştirilmek için “ölçülmeyen iyileştirilemez” prensibine uygun faaliyetler gerçekleştirmek,

Sürekli iyileştirme:

Eğitimin sürekli iyileştirilmesini ve gelişimini takip ederek eğitim müfredatlarını ulusal ve uluslararası standartlar ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellemek,
Birimlerin, hedeflenen sonuçları gözeterek hizmet ve faaliyetlerini ölçme, değerlendirme ve iyileştirme yöntemleri kullanarak sürekli iyileştirmelerini sağlamak,
Sahip olunan güvenirlik, saygınlık ve bilimselliğin sürekliliğini sağlamak.

Bilimsel Denizcilik Misyon

Sahip olunan güvenirlik, saygınlık ve bilimselliğin sürekliliğini sağlayarak; çağımızdaki küresel rekabet ortamının gerektirdiği meslek ve iletişim becerilerine sahip, disiplinli, araştırmacı, geniş ufuklu, hızlı ve isabetli kararlar alabilen, liderlik ve yöneticilik vasıflarına haiz gemi adamları yetiştirmektir.


Bilimsel Denizcilik Vizyon

Eğitimimizdeki yetkinliğimizi pekiştirerek, eğitimde ve araştırmada Uluslararası standartlarda sürdürülebilir başarıyı yakalayıp öncelikle Denizcilik Meslek Yüksek Okulu olmaktır.