Sınırlı Başmakinistlikten Makina Zabitliğine Geçiş

Makina Zabiti, gemilerde makina vardiyası tutan, gemi makinasının bakım tutum ve işletmesinden baş makiniste karşı sorumlu kişidir. Makina Zabitleri 3000 KW makina gücüne kadar olan gemilerde görev yapabilirler. 

Kursa kimler Katılabilir? 
Sınırlı Baş Makinist yeterliliği ile en az 24 ay deniz hizmeti olan kişiler, makine zabiti tamamlama eğitimine katılabilirler. Bu kişilerden Gemiadamları Sınav Merkezi" tarafından düzenlenen Makine Zabitliği sınavında başarılı olanlar 3000 KW makine gücüne kadar gemilerde Makine Zabiti (3.Makinist) olarak çalışabilirler.

Kursun süresi nedir?
Kursumuz 8 hafta (350 saat) sürelidir.