Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimi

STCW konvansiyonu ve Gemi adamları Yönetmeliği uyarınca gemilerde görev yaparken belirli güvenlik görevlerine atanacak olan gemi adamlarının "Güvenlik Tanıtım Eğitimi" ve "Güvenlik Farkındalık Eğitiminin" yanısıra "Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimini" de almaları, zorunludur.  Bu kursa katılacak gemi adamlarına güvenlik eğitimlerini toplulaştıran "Birleştirilmiş Güvenlik Görevleri" eğitimine katılmaları önerilir. 

Kursa Kimler Katılabilir? 

Kurslarımıza tüm gemiadamları katılabilir. 

Kursun süresi nedir?

Bu eğitimin süresi 10 saat olup 2 günde icra edilir.