Genel Operatör (GOC)

Küresel Denizcilik Tehlike ve Emniyet Haberleşmesi Sistemi (GMDSS) SOLAS konvansiyonuna tabi bütün gemilerde tesis edilmiştir. Gemilerde bu sistemlerin kullanılması kullanılması, acil durum ve arama kurtarma operasyonlarında görev alınabilmesi için Gemideki Güverte sınıfı Telsiz Zabitlerinin seyir görevlerinin yanında alması zorunlu olan bir yeterlik belgesidir. 

Kursa kimler Katılabilir?

Kurslarımıza tüm güverte zabitleri ile Telsiz Zabiti (GOC) olmak isteyen herkez katılabilir.  Gemi güverte zabitlerinin  Genel Operatör- GOC yeterlik belgesi alması için önce kurumumuzda sertifika kursuna katılmaları ve UDH Bakanlığı tarafından GASM aracılığı ile yapılan teorik ve uygulamalı sınavda başarılı olmaları gerekir. 

Bilimsel Denizcilik, GOC (Genel Operatör) kurslarını SİNDEL ve SAILOR simülatör destekli eğitimleri başarıyla düzenlemektedir. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarda kursiyerlerimizin başarı oranı ortalama %85 olmuştur. 

Kurumumuzda, sertifika kurslarının yanısıra, uygulamalı sınavlardan 1 hafta önce tip spesifik olarak sınavlarda kullanılan SAILOR ve SINDEL cihazlarının kullanımına yönelik hazırlık kursları da tertip edilmektedir. 


Kursun süresi nedir?

Bu eğitimin süresi 13 tam gün veya 18 yarım gündür.

ONLINE BAŞVUR